Oferta

Monitoring wizyjny

Usługę monitoringu wizyjnego dedykujemy klientom, dla których stacjonarna ochrona fizyczna to za mało oraz takim, którzy chcieliby obniżyć dotychczasowe koszty ochrony nawet przy jednoczesnym zachowaniu jej dotychczasowej jakości.

Monitoring wizyjny polega na odbieraniu, rejestrowaniu i reagowaniu na sygnały pochodzące z lokalnych systemów telewizji przemysłowej (CCTV). Posiadamy własną stację monitorowania, która wykorzystuje najnowsze rozwiązania technologiczne dzięki czemu możemy zagwarantować w 100% sprawny i rzetelny monitoring. System alarmowy zainstalowany w obiekcie sygnalizuje  wszelkich zakłóceniach i niezgodnościach.

W chwili otrzymania sygnału operator stacji monitorowania niezwłocznie wysyła patrol interwencyjny lub Kierownika Kontroli na miejsce zdarzenia. w zależności od oferty na jaką się państwo zdecydowali. W wyjątkowych sytuacjach wzywana jest  np. Straż Pożarną, Policję, służby medyczne. Patrol dociera do obiektu w ciągu 5 do 15 minut w celu ujęcia sprawcy lub zabezpieczenia obiektu. Operator stacji monitorowania czuwa 24h na dobę oraz utrzymuje stały kontakt z patrolem interwencyjnym poprzez zamontowane w samochodach nadajniki GPS.

Bezpośrednia ochrona mienia

Bezpośrednia Ochrona Mienia / Ochrona Fizyczna polega na stałej lub doraźnej bezpośredniej obecności pracowników ochrony na strzeżonym terenie.

Ich zadanie polega na nieustannym czuwaniu nad bezpieczeństwem chronionego mienia oraz osób przebywających na jego terenie. Zatrudnieni przez naszą firmę pracownicy są sprawdzeni pod względem przebiegu dotychczasowej pracy zawodowej (m.in. w portalu www.ochrona-pracownicy.pl ) i kwalifikacji do zawodu pracownika ochrony. Posiadają również uniformy służbowe dostosowane do specyfiki wykonywanych zadań.

Ich umiejętności i praca jest stale oceniania przez ciągłą kontrole pracowników nadzoru i właściwych obiektowo Kierowników Ochrony. Dyspozytor czuwa nad poprawnością i terminowym wykonywaniem obchodów przez naszych pracowników 24 h na dobę.Korzystamy z niezawodnego sprzętu jak i środków pomagających nam zminimalizować wszelkie zagrożenie. Każda oferta jest przygotowywana indywidualnie pod danego kontrahenta a pozyskane informacje stanowią tajemnice służbową.

Zabezpieczenie techniczne

Systemy ochrony tworzymy indywidualnie dla każdego obiektu, uwzględniając jego specyfikę oraz faktyczne potrzeby Klienta.

Odpowiednia konfiguracja pozwala na maksymalną redukcję kosztów bezpieczeństwa obiektu, zapewniając jednocześnie wysoki poziom usług.Ochrona techniczna to jeden z najważniejszych aspektów ochrony. Obecność urządzeń monitorujących i umożliwiających natychmiastowe wykrywanie zagrożenia.

Oferujemy projektowanie i montaż systemów alarmowych z możliwością monitorowania radiowego lub GSM jak również:

 • Systemy sygnalizacji włamania i napadu – w skrócie SSWiN
 • Systemy telewizji dozorowej – w skrócie CCTV
 • Systemy kontroli dostępu – w skrócie SKD
 • Elektroniczne systemy przeciwwłamaniowe
 • Systemy rejestracji czasu pracy
 • Montaż kamer
 • Centrala alarmowa – wyposażona w zasilacz i akumulator
 • Manipulator
 • Różnego typu czujniki i detektory
 • Sygnalizator
 • Nadajnik

Wysoki standard usług

Zatrudnieni przez naszą firmę pracownicy są sprawdzeni pod względem przebiegu dotychczasowej pracy zawodowej i kwalifikacji do zawodu.

Pracownicy posiadają uniformy służbowe dostosowane do specyfiki wykonywanych zadań. Ich umiejętności i praca jest stale oceniania przez ciągłą kontrolę pracowników nadzoru.

Skuteczny nadzór nad pracą pracowników ochrony zapewnia stosowany ELEKTRONICZNY SYSTEM KONTROLI PRACY STRAŻNIKÓW „SEVEN GAUARD” instalowany standardowo na obiektach objętych ochroną fizyczną. Instalujemy również systemy anty napadowe jako dodatkowy element wsparcia pracowników ochrony.

Wyposażenie firmy to między innymi:

 • Broń palna, gazowa i inne środki w zależności od potrzeb.
 • Wyposażenie w niezbędne środki łączności.
 • Wyszkolone psy, co zwiększa skuteczność, szczególnie przy obiektach o znacznym obszarze chronionym.
 • Samochody, w tym również przystosowane do celów specjalnych.

Zapewniamy bezpieczny transport walorów pieniężnych i wartości materialnych zgodnie z przepisami wydanymi przez Prezesa NBP.